Leerlingenraad en mediators

Wij zijn trots op onze leerlingraad die elk jaar wordt gekozen net als de mediators die jaarlijks in groep 7-8 worden aangesteld. Daarmee leggen we in school een basis voor het democratisch beginsel dat in onze grondwet is vastgelegd. Heel belangrijk, omdat het een essentieel onderdeel van onze cultuur en maatschappij is. Graag leggen we uit wat de leerlingraad voor ons op school betekent en hoe we mediation hebben georganiseerd.

Wat is een leerlingraad ?

In een leerlingraad zitten kinderen die gekozen zijn door hun eigen klas. Het zijn leerlingen die graag namens hun klas allerlei zaken willen bespreken. Zo weten we wat de kinderen van onze school belangrijk vinden. Dat betekent dat zij de belangrijke rol hebben om erachter te komen wat er leeft op school en wat iedereen graag ziet gebeuren. Deze zaken kunnen ze bespreken in vergaderingen van de leerlingraad. In de school hangt een foto wie er in de leerlingraad zitten.

Wat doet de leerlingraad ?

Iedereen zal misschien wel iets kunnen bedenken waarin de school nog verbeteren kan. Maar hoe maak je jouw ideeën bekend? En hoe vergroot je de kans dat die ideeën ook worden uitgevoerd? Een leerlingraad kan meedenken met de leerkrachten en zal aan de slag gaan met de ideeën die ze binnenkrijgen. Met een groep sta je sterker dan alleen. Deze raad kan zich ook bezighouden met het meedenken over de organisatie van allerlei activiteiten zoals de Kerstviering, Paasviering, Sinterklaas, schoolreis en schoolkamp, enz.

Wie zitten in de leerlingraad ?

In de leerlingraad zitten leerlingen vanaf groep 5 t/m 8. Uit elke klas wordt één leerling gekozen om de klas te vertegenwoordigen. Dat zijn dus leerlingen die in de eigen klas vragen welke ideeën er zijn. Zij moeten de informatie uit de klas goed kunnen overbrengen naar de leerlingraad tijdens een vergadering. En andersom ook wat besproken is in een vergadering weer in de klas vertellen. Je moet dus wel durven spreken in een groep. Deze vertegenwoordigers doen hun werk niet alleen. Ze worden begeleid door de directeur/dalton coördinator van de school.

Wat doen mediators?

Vanuit onze Daltonvisie zorgen we ervoor dat leerlingen, personeel en ouders zich betrokken, betrouwbaar en bekwaam voelen en gedragen. Een school waar leerlingen een stem hebben en waar ze invloed kunnen uitoefenen en verantwoordelijk zijn voor het klimaat in de klas en school, op hun eigen leeromgeving en hun eigen ontwikkeling. Daarbij hoort ook het oplossen van conflicten. In aanloop op het nieuwe schooljaar bereiden we kinderen van de toekomstige  groep 7 en 8 voor op hun taak als mediator en betrekken we daar de andere kinderen ook bij.

Een mediator bemiddelt bij conflicten tussen kinderen als zij het zelf niet meer kunnen oplossen. Tijdens de pauzes lopen twee tot drie kinderen rond (de mediators die ‘dienst’ hebben zijn herkenbaar aan een hesje) en letten op of ze ergens kunnen helpen om een ruzie of conflict op te lossen. Dit gebeurt natuurlijk onder toezicht van de leerkrachten die ook in de pauzes aanwezig zijn. Kinderen uit andere groepen weten op hun beurt goed de mediators te vinden. De kinderen worden zich op deze manier nog bewuster van hun medeverantwoordelijkheid voor het leefklimaat op school. Belangrijk om te weten is dat de mediators te allen tijde de hulp van het personeel in kunnen roepen.

De toekomstige leerling-mediators ontvangen daarvoor natuurlijk een training. Jaarlijks bereiden de leerkrachten hun eigen klas voor op deze wijze van bemiddeling en er wordt met mediators en kinderen uit andere groepen geoefend.  De leerling-mediators zijn enthousiast en de ervaring leert dat zij na de training hun taak goed oppakken. Regelmatig wordt deze rol met de mediators geëvalueerd en de ervaringen besproken met de leerlingraad.