Identiteit en basis

Ons Christelijk Dalton Kindcentrum is toegankelijk voor de ouders/verzorgers en hun kinderen waar persoonlijke aandacht een belangrijk uitgangspunt is. We investeren uit wederzijds respect voor elkaar in die relatie met ouders, omdat we vinden dat we een gezamenlijke opvoedkundige taak hebben, namelijk: kinderen leren om verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en hun omgeving.

Waarden, normen en gebruiken vanuit de christelijke traditie zorgen dat onze identiteit herkenbaar is; we houden dagopeningen, maandelijks kompasvieringen met alle kinderen, vieren Kerst en Pasen gezamenlijk waarbij verhalen uit de bijbel, het delen van levensverhalen, het zingen van liederen en de aandacht voor elkaar centraal staan. We besteden aandacht aan de wereldreligies.

‘Iets doen voor een ander’ vinden we belangrijk. Daarom organiseren we acties voor goede doelen. We benadrukken positief gedrag en als we sturen, bieden we kinderen een alternatief.