Sociale vaardigheden en veiligheid

Onderwijs en meer

Onze focus ligt op kwaliteit, veiligheid, zorg en aandacht. Stap voor stap begeleiden we de kinderen vanaf groep 1 om te plannen en om verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen werk. Reflecteren op wat we (gaan) leren zorgt ervoor dat we effectiever de gestelde doelen halen. Leerkrachten spelen in op verschillen tussen leerlingen. Kinderen coachen bij de aanpak van hun werk en hen leren omgaan met het eigen en andermans gedrag hoort daar ook bij. Kinderen leren en spelen ook met kinderen uit andere klassen.

Op maat en modern

Bij de basisvakken rekenen, taal, lezen en spelling maken we dankbaar gebruiken van Ipads en computers. Kritisch zetten we deze en andere ICT-hulpmiddelen in bij verlengde instructie en individuele verwerking, waarbij we schrijven als motorische vaardigheid zeker niet vergeten. Plusklaskinderen en Levelwerkers krijgen extra uitdaging. Daarnaast krijgen kinderen die dat nodig hebben extra ondersteuning bij de vakken waar ze moeite mee hebben. Dit gebeurt wekelijks en volgens een vast rooster. We zijn trots op de resultaten die we jaarlijks met elkaar halen.

Wereldoriëntatie bieden we integraal met talentontwikkeling aan, want we willen dat ons onderwijs boeit, uitdaagt en betekenis heeft voor al onze leerlingen in een breed aanbod.

ICT, leren samenwerken, het geven van verantwoordelijkheid in het maken van keuzes en stimuleren van talent en creativiteit; dat zijn naast kennis belangrijke 21-eeuwse vaardigheden die wij kinderen bijbrengen om zelfverzekerd het vervolgonderwijs en de toekomst in te gaan.

Contact en samenwerking

In het moderne multifunctionele gebouw van De Spil werken we samen met Skidkinderopvang en met collega-school OBS J Emmens. Ons enthousiaste team geeft onderwijs aan bijna 90 kinderen in vier combinatiegroepen. De schooltijden hanteren we volgens het 5-gelijke-dagen-model, waarbij het team zelf het toezicht in de pauzes regelt met Skid-medewerkers. Dat werpt zijn vruchten af in rust en veiligheid voor de kinderen. 

Om de twee weken verschijnt onze nieuwsbrief. Daarnaast bereiken we ouders ook via de basisschool-App.

De opkomst bij het startfeest, de omgekeerde 10 minutengesprekken, de diverse hulpouders, zoals bijvoorbeeld de overblijf-, de bieb-, crea- en klassenouders, een enthousiaste ouderraad en positief kritische medezeggenschapsraad geven blijk van een hoge ouderbetrokkenheid. Daar zijn we trots op. Onze missie maken we waar: betrokken, betrouwbaar, bekwaam!

Aanvullende informatie treft u op onze website.

Komt u kijken en maakt u een afspraak met directeur Marike Vast. Zij vertelt u graag waarom ’t Kompas in Gasselternijveen de beste school voor uw kind is.