Groepen

Ons enthousiaste team geeft onderwijs aan rond de 90 kinderen in 3 combinatiegroepen en 2 leerstofjaargroepen.

Onze focus ligt op kwaliteit, veiligheid, zorg en aandacht. Stap voor stap begeleiden we de kinderen vanaf groep 1 om te plannen en om verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen werk. Reflecteren op wat we (gaan) leren zorgt ervoor dat we effectiever de gestelde doelen halen. Leerkrachten spelen in op verschillen tussen leerlingen. Kinderen coachen bij de aanpak van hun werk en hen leren omgaan met het eigen en andermans gedrag hoort daar ook bij. Kinderen leren en spelen ook met kinderen uit andere klassen.

Op maat en modern

Bij de basisvakken rekenen, taal, lezen en spelling maken we dankbaar gebruiken van Ipads en computers. Kritisch zetten we deze en andere ICT-hulpmiddelen in bij verlengde instructie en individuele verwerking, waarbij we schrijven als motorische vaardigheid zeker niet vergeten. Plusklaskinderen en Levelwerkers krijgen extra uitdaging en extra ondersteuning gaat naar kinderen die dat nodig hebben, wekelijks en volgens een vast rooster. We zijn trots op de resultaten die we jaarlijks met elkaar halen.

Wereldoriëntatie bieden we integraal met talentontwikkeling aan, want we willen dat ons onderwijs boeit, uitdaagt en betekenis heeft voor al onze leerlingen in een breed aanbod.

ICT, leren samenwerken, het geven van verantwoordelijkheid in het maken van keuzes en stimuleren van talent en creativiteit; dat zijn naast kennis belangrijke 21-eeuwse vaardigheden die wij kinderen bijbrengen om zelfverzekerd het vervolgonderwijs en de toekomst in te gaan.