Verlof aanvragen

Er zijn gebeurtenissen, waarvoor u extra verlof kunt aanvragen. Denk hierbij aan verhuizing, huwelijk, overlijden etc.

Voor meer informatie of om verlof voor uw kind(eren) aan te vragen kunt u contact opnemen met Gijs de Groot, directeur DKC 't Kompas (E: kompas@ckcdrenthe.nl  of  T: 0599-512734)

Om toestemming te verkrijgen dient u wel een verlofaanvraagformulier in te vullen (deze zijn op school verkrijgbaar, of hier te downloaden:

Verlofformulier 't Kompas

Het is niet mogelijk om extra verlof aan te vragen om op vakantie te gaan. Een uitzondering vormt de situatie waarbij extra vakantieverlof verleend wordt op grond van de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. De volledige regelgeving van de Leerplichtwet ligt op school ter inzage.

Als u zonder toestemming uw kind thuis laat blijven is de school verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. Het gevolg kan zijn dat er een proces-verbaal wordt opgemaakt, op grond waarvan de rechtbank u een boete kan opleggen.