Aanmelding

Oriënterend gesprek

Als u geïnteresseerd bent in ons kindcentrum plannen we een oriënterend gesprek. U kunt hiervoor contact opnemen met het kindcentrum. Dit kan telefonisch via 0599-512734 of mail naar: kompas@ckcdrenthe.nl met vermelding van telefoonnummer, zodat we u kunnen bellen om een gesprek te plannen. 

Dit gesprek vindt overdag plaats, zodat u ons kindcentrum in bedrijf ziet. Uw kind is hierbij ook welkom. Het gaat tenslotte om een plek waar hij/zij de komende jaren veel tijd door zal brengen. 

Tijdens dit gesprek kunnen vragen gesteld worden over ons (onderwijs)aanbod en de ondersteuning die wij bieden. Daarnaast krijgt u een rondleiding door het gebouw. Ons doel is om u een goed beeld te geven van de mogelijkheden van ons kindcentrum, zodat u een goede keuze kunt maken. 

Indien er sprake is van een specifieke ondersteuningsbehoefte van een kind, zal voorafgaand aan de toelating eerst een vervolgafspraak worden gepland voor het verkennen van deze behoefte en de mogelijkheden van ons kindcentrum. De kwaliteitscoördinator kan bij dit gesprek worden uitgenodigd.  

Als u kiest voor ons kindcentrum kunt u het aanmeldformulier, dat u bij het gesprek ontvangt, invullen en inleveren. Als blijkt dat Daltond Kindcentrum 't Kompas de begeleiding die uw kind nodig heeft, niet kan bieden, zullen we u doorverwijzen naar een andere school. Meestal is dat niet aan de orde en ontvangt u binnen twee weken na het inleveren van het aanmeldformulier een bevestiging van inschrijven. 

Voordat een kind vier jaar wordt, kan het een aantal dagdelen komen wennen. Afspraken hierover worden met de groepsleerkracht van groep 1 gemaakt. 

Door verhuizing en/of verandering van school stromen ook tussentijds kinderen in. Hiervoor geldt dezelfde aanmeldingsprocedure als hierboven omschreven. De toeleverende school levert een onderwijskundig rapport aan. Met de gegevens hiervan kunnen wij ervoor zorgen dat de overgang zo soepel mogelijk verloopt.