Onze methodes

Wij werken op onze school met zeer actuele methodes.  Hieronder treft u een overzicht, waarna we wat dieper in gaan op een enkele methode.

Vakgebied

Methode

Groep

Levensbeschouwing

Trefwoord

1 t/m 8

(Voorbereidend) schrijven

Schrijfdans

Pennenstreken aansluitend op VLL

Schrijven in de basisschool

1 en 2

3

4 t/m 8

(Aanvankelijk) lezen

Veilig leren lezen (Kim-versie)

Estafette

3 en 4

4 t/m 8

Begrijpend lezen

Nieuwsbegrip XL

5 t/m 8

Rekenen

Kleuterplein

Met Sprongen Vooruit

Rekensprint / Bareka

De Wereld in Getallen

1 en 2

1 t/m 4

3 t/m 8

3 t/m 8

Taal (en spelling)

Kleuterplein

Taal Actief

1 en 2

4 t/m 8

Aardrijkskunde, Geschiedenis,

Faqta

3 t/m 8

Biologie en Techniek

Faqta, Natuniek, Techniektorens

3 t/m 8

Engels

Hello World

7 en 8                  

Gymnastiek

Beter bewegen met kleuters

Basislessen gymonderwijs

1 en 2

3 t/m 8               

Verkeer

Wijzer door het verkeer

4 t/m 8

Sociaal-emotioneel leren, burgerschap

en mediawijsheid

Kwink

1 t/ m 8

Muziek, handvaardigheid,

drama en dans, tekenen

Aanbod Cultuurmenu, aanvullend met o.a. ''Laat maar leren”

1 t/m 8

                                

 

Mocht u meer willen weten, dan kunt u ook doorklikken naar de website van de educatieve uitgeverij. Uiteraard kunt u ook op school terecht met uw vragen.

Rekenen: Wereld in Getallen 

We werken met de nieuwste versie van Wereld In Getallen als rekenmethode. Deze rekenmethode is gericht op het inzichtelijk rekeen en heeft veel herhalingen. Alle lessen hebben dezelfde opbouw wat veel duidelijkheid geeft. Ook heeft deze methode een duidelijke differentiatie voor de snelle leerlingen en de leerlingen die wat meer oefening nodig hebben met rekenen. Elke week zijn er 4 lessen en in de vijfde les is er de mogelijkheid om de taak van die week (sommen die al eerder aan de orde zijn geweest) af te maken. Verder zal iedere leerling tijdens de taak gebruik maken van de oefensoftware op de pc’s die in de klas staan.

Taal: Taal Actief

Vanaf groep 4 gebruiken wij de methode Taal Actief van uitgeverij Malmberg.  Iedere les is gedifferentieerd: er wordt gewerkt op drie niveaus. Na drie lesweken volgt er een toets. Er wordt aandacht besteed aan taalverkenning en aan woordenschat. De doelen komen uitgebreid in beeld, waardoor de kinderen goed weten waaraan ze gaan werken in een les.

Er is een uitgebreide spellingslijn, waarin dezelfde gedifferentieerde structuur wordt aangehouden.

Spelling: Taal Actief

Voor spelling gebruiken wij de methode Taal Actief van uitgeverij Malmberg. Tijdens een schooljaar worden er diverse spellingscategorieën behandeld. Goed leren spellen is een kwestie van oefenen en daarom komen alle categorieën ieder jaar meermalen en ieder leerjaar terug. Ook bij spelling wordt er geoefend in drie niveaus: aan de hand van een oefendictee wordt bepaald op welke niveau een kind de lessen volgt. Na de vierde week volgen een woordendictee en een zinnendictee. Vanaf groep 6 staan er wekelijks ook twee werkwoordlessen op het programma.

Lezen: Veilig Leren Lezen & Estafette

Voor het aanvankelijk leren lezen gebruiken wij de methode Veilig Leren Lezen van uitgeverij Zwijsen.

Voor voortgezet technisch lezenwerken we met de methode Estafette van uitgeverij Zwijsen.

Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip

Vanaf groep 4 werken wij met de methode Nieuwsbegrip.  

Kent u het nieuws over die verdwaalde pinguïn in Nieuw-Zeeland nog? Happy Feet werd hij genoemd. Een voorbeeld van een onderwerp waarover een les van Nieuwsbegrip ging. De kinderen lezen wekelijks een tekst over iets wat in het nieuws is, op hun eigen niveau. Elke week is er een nieuw onderwerp, in totaal 42 keer per jaar. De scholen kunnen de onderwerpen zelf mee bepalen door hun keuze te mailen naar de redactie van Nieuwsbegrip. De redactie zorgt ervoor dat er veel afwisseling is. Na een moeilijk onderwerp, zoals de herdenking van 9/11, volgt een luchtig onderwerp.

Het doel van de lessen Nieuwsbegrip is het strategisch leren lezen van teksten. Het nieuws is een middel om de kinderen te interesseren om de tekst te lezen. De leerkracht speelt daarbij een belangrijke rol. De juf of meester doet in de Nieuwsbegriplessen namelijk hardopdenkend voor hoe het lezen van een tekst in je hoofd werkt. Daarbij kunnen ze gebruik maken van het digibord. Elke week oefenen de kinderen met een strategie die ze bij de tekst kunnen gebruiken. Ze leren bijvoorbeeld dat ze eerst naar de titel en de plaatjes bij de tekst moeten kijken, voor ze de tekst gaan lezen. Als je eerst voorspelt waar de tekst over gaat, begrijp je de tekst beter. Voorspellen is één van de vijf strategieën die leerlingen bij Nieuwsbegrip leren. Ze werken ook met een stappenplan.

Bij de teksten horen ook opdrachten. De opdrachten maken de kinderen in de klas, na het lezen van de tekst. Soms zijn de opdrachten op papier en soms op de computer. Vaak moeten ze samenwerken. Door over de tekst en de opdrachten te praten, kunnen de kinderen van elkaar leren. In elke les maken de kinderen een schema van de tekst. Bij Nieuwsbegrip heet dat een sleutelschema. Het schema heeft bijvoorbeeld de vorm van een tijdbalk. De kinderen moeten dan de jaartallen en gebeurtenissen uit de tekst in de tijdbalk schrijven. Een sleutelschema is ook heel handig om te maken als je teksten moet leren, bijvoorbeeld voor aardrijkskunde of geschiedenis.

Wereldoriëntatie: Faqta

Voor wereldorientatie kiezen wij voor de toekomst: integratie van vakgebieden gericht op 21ste eeuwse vaardigheden. Dat doen we met Faqta. Faqta is onderwijs vanuit interessante vragen, waarmee stof uit verschillende vakken tegelijk wordt geleerd. Bijvoorbeeld ‘Hoe werkt akoestiek in de concertzaal?’ waarmee techniek én muziek behandeld wordt, of ‘Hoe overleef je op de Mont Blanc?’ waarmee aardrijkskunde én biologie behandeld wordt. Het is een methode die kinderen uitdaagt en prikkelt om na te denken over thema’s die ze aanspreken.

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig, ze willen graag leren over de wereld om hen heen. Maar zij stellen niet vragen als ‘Wanneer is Karel de Grote geboren?’ of ‘Wat is een hoogtelijn?’. Zij stellen vragen als ‘Hoe word ik een DJ?’ of ‘Hoe overleef ik op de Mont Blanc?’. Dát zijn spannende vragen voor kinderen. Als een kind geboeid is, krijgt het vleugels! Faqta laat kinderen beleven, is interactief en activerend. Niet vertellen over een plaatje, maar echte verhalen verteld door echte mensen in filmpjes en interviews. Kinderen komen in contact met de echte wereld.

De opdrachten zijn vaak creatief en dagen kinderen uit om zelf iets uit te zoeken of er actief mee aan de slag te gaan. Kinderen moeten problemen oplossen, een eigen onderzoek doen, standpunten bepalen, een mening vormen en communiceren met anderen.

De digitale leeromgeving biedt tal van mogelijkheden om kinderen feedback te geven op hun activiteiten. Dat is niet per se beoordelende feedback, maar vooral communicerende feedback.

De werkbladen en doe-boeken zetten kinderen aan het werk: ontdekken, onderzoeken en doen!

Faqta gaat uit van portfolio-opbouw. Natuurlijk maken we ook toetsen, maar wat u vooral zult zien is dat ieder kind bouwt aan zijn eigen Faqta-portfolio. Ons vertrekpunt is dus merken, niet meten. Om deze reden wordt in ieder thema gewerkt aan een of meerdere eindproducten, zoals bijvoorbeeld een proefje doen, een vlog maken, een recept koken of iets knutselen.

Naast het basisprogramma is er een aanvullend programma waarbij kinderen een onderwerp kunnen kiezen dat ze helemaal uitdiepen. Er is een rijke database beschikbaar waaruit gekozen kan worden. Ook thuis kan er ingelogd worden op het schoolaccount, een apart abonnement is dus niet nodig.

Facta wordt in groep 5 t/m 8 gedurende alle weken gebruikt, in groep 3 en 4 wordt er met regelmaat aan gewerkt. Faqta draagt bij aan een brede algemene ontwikkeling van kinderen binnen de domeinen kunst en cultuur; wetenschap, natuur en techniek; mens en samenleving en burgerschap.